david-marcus

Evan Cheng، مدیر مهندسی فیس بوک

Evan Cheng، مدیر مهندسی فیس بوک

Evan Cheng، مدیر مهندسی فیس بوک

درباره نویسنده

فرشاد

فرشاد هستم تخصصم در بخش ماینینگ ارزهای دیجیتال هست امیدوارم بتوانم به شما در این زمینه کمک نمایم

دیدگاه بفرستید