خانه » منظور از بلوک Block در بیت کوین BitCoin چیست ؟

هشتگمنظور از بلوک Block در بیت کوین BitCoin چیست ؟