ارزهای دیجیتال منتخب در یک نگاه

نام سکهUSDسهم بازار24 ساعت7 روز
Bitcoin5,473.0 17,578,998.94 % 1.71 % 13.52 %
Ethereum172.63 3,284,832.90 % 3.22 % 17.40 %
Bitcoin Cash382.06 1,229,558.57 % 8.61 % 29.38 %
XRP0.4643 3,446,024.86 % 2.15 % 6.84 %
EOS4.488 749,538.74 % 2.73 % 16.17 %
Stellar0.2327 826,285.64 % 3.99 % 8.59 %
Litecoin41.66 454,446.31 % 3.89 % 19.26 %
Cardano0.05955 284,509.21 % 4.77 % 19.35 %
Monero85.65 261,637.07 % 1.91 % 18.88 %

آخرین اخبار ارز دیجیتال ایران